SlajdyRK6
SlajdyRK7
SlajdyRK8
SlajdyRK9
SlajdyRK10
SlajdyRK11
SlajdyRK12
SlajdyRK13
SlajdyRK14
SlajdyRK15
SlajdyRK16
SlajdyRK17
SlajdyRK18
SlajdyRK19
SlajdyRK20
SlajdyRK21
SlajdyRK22
SlajdyRK23
SlajdyRK24
SlajdyRK25
SlajdyRK26
SlajdyRK27
SlajdyRK28
SlajdyRK29
SlajdyRK30
SlajdyRK31
SlajdyRK32
SlajdyRK33
SlajdyRK34
SlajdyRK35
SlajdyRK36
SlajdyRK37
SlajdyRK38
SlajdyRK39
SlajdyRK40
SlajdyRK41
Bez-nazwy-1
SlajdyRK
SlajdyRK2
SlajdyRK3
SlajdyRK4
SlajdyRK5
previous arrow
next arrow
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. J 4, 14

Nasze serca wypełniają różne pragnienia. Te duchowe są najważniejsze. Szukamy miłości, piękna, dobra, doskonałości…. A gdy je odnajdujemy rodzi się pragnienie wiecznego ich trwania. Szukamy zatem źródła wody „wytryskającej ku życiu wiecznemu”. Ten portal jest zaproszeniem do pochylenia się nad Źródłem wody „wytryskającej ku życiu wiecznemu”.


Refleksja na każdy dzień

559. Uśmiercił go brak nadziei

W roku 1942 Bliski Wschód był miejscem krwawych zmagań Aliantów z armią niemiecką. Korpusem afrykańskim dowodził feldmarszałek niemiecki Erwin Rommel. Wśród Aliantów zasadniczą rolę odgrywały jednostki brytyjskie z formacji tzw. „Szczurów pustyni”. Jednym z żołnierzy tej formacji był młody Szkot Walter, który psychicznie nie wytrzymywał natłoku zdarzeń. Armia niemiecka odnosiła sukcesy, musieli wiele razy przed nią uciekać. Nie wyglądało na to, że Alianci wygrają wojnę. Listy, jakie otrzymywał z domu też nie nastrajały pozytywnie. Samoloty niemieckie docierały z bombami do Anglii. Dla młodego żołnierza nastał zły czas, nie widział na horyzoncie żadnej nadziei, żadnego światła. Walter znalazł jednak ucieczkę od…
ekwador055
039
1
4
5
lodzie
previous arrow
next arrow
Logo NEW YORK TRAVEL CLUB

Św. Augustyn napisał:
„Świat jest książką, a ci,
którzy nie podróżują
czytają tylko jedną jej stronę”.

nytravelclub.pl