SlajdyRK6
SlajdyRK7
SlajdyRK8
SlajdyRK9
SlajdyRK10
SlajdyRK11
SlajdyRK12
SlajdyRK13
SlajdyRK14
SlajdyRK15
SlajdyRK16
SlajdyRK17
SlajdyRK18
SlajdyRK19
SlajdyRK20
SlajdyRK21
SlajdyRK22
SlajdyRK23
SlajdyRK24
SlajdyRK25
SlajdyRK26
SlajdyRK27
SlajdyRK28
SlajdyRK29
SlajdyRK30
SlajdyRK31
SlajdyRK32
SlajdyRK33
SlajdyRK34
SlajdyRK35
SlajdyRK36
SlajdyRK37
SlajdyRK38
SlajdyRK39
SlajdyRK40
SlajdyRK41
Bez-nazwy-1
SlajdyRK
SlajdyRK2
SlajdyRK3
SlajdyRK4
SlajdyRK5
previous arrow
next arrow
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. J 4, 14

Nasze serca wypełniają różne pragnienia. Te duchowe są najważniejsze. Szukamy miłości, piękna, dobra, doskonałości…. A gdy je odnajdujemy rodzi się pragnienie wiecznego ich trwania. Szukamy zatem źródła wody „wytryskającej ku życiu wiecznemu”. Ten portal jest zaproszeniem do pochylenia się nad Źródłem wody „wytryskającej ku życiu wiecznemu”.


Refleksja na każdy dzień

521. Wierność powołaniu kapłańskiemu

Bł. Ks. Mieczysław Bohatkiewicz, kapłan diecezji pińskiej, został aresztowany przez hitlerowców w roku 1942 za wykonywanie posługi kapłańskiej. Ostatniej nocy przed swoją egzekucją napisał: „Idę w dzisiejszą noc na śmierć, ja i moi konfratrzy, idę spokojnie i mam w Bogu nadzieję, że moje cierpienie i krew wysłużą mi zbawienie. Widocznie była taka wola Boża, nie chciałem uciekać, bo bałem się, by wola Boża nie była pogwałcona… Nie płaczcie po mnie, ale cieszcie się, że wasz potomek i brat zdał egzamin. Wszystkim moim wrogom przebaczam z całego serca i chciałbym im wysłużyć niebo. Niech żyje Chrystus Król. Amen.”

Homilie

1 Niedziela Adwentu*6 XII- Św. Mikołaja*8 XII- Niepokalanego Poczęcia NMP

Artykuły

Więcej artykułów >>ekwador055
039
1
4
5
lodzie
previous arrow
next arrow
Logo NEW YORK TRAVEL CLUB

Św. Augustyn napisał:
„Świat jest książką, a ci,
którzy nie podróżują
czytają tylko jedną jej stronę”.

nytravelclub.pl