W czasie 30-letniej posługi duszpasterskiej w Nowym Jorku opublikowałem 8 cykli (Rok A, B, C) rozważań niedzielnych,
które były wydawane w formie książkowej lub publikowane na łamach nowojorskiego tygodnika Kurier Plus. 
Te rozważania obficie ilustrowałem przykładami z życia, przypowieściami i przemyśleniami, które przesączone światłem Ewangelii
niosą nadzieję i radość. I to one są treścią tego działu mojej strony internetowej. 
Dla ułatwienia korzystania z przykładów ułożyłem je tematycznie, stosując pewne uproszczenia,
gdyż niektóre przykłady mają wymowę wielotematyczną.