W posłudze polskim emigrantom

Diecezja Brooklyn liczy około miliona sześćset tysięcy katolików. Jest to diecezja wieloetniczna i emigrancka. Od 1 sierpnia 2003 roku ordynariuszem diecezji jest ks. bp Nicholas DiMarzio, który wiele troski poświęca duszpasterstwu emigrantów i poszczególnych grup etnicznych.  Duszpasterstwo z uwzględnieniem etniczności było koordynowane do tej pory przez poszczególne apostolaty, był między innymi Apostolat Polski. Tu warto dodać, że w diecezji Brooklyńskiej, polska grupa etniczna jest trzecią co do wielkości. Na czele Apostolatu stał koordynator. W minionych latach koordynatorem Polskiego Apostolatu był ks. prałat Piotr Zendzian, a po nim ks. kanonik Witold Mroziewski. 

W ostatnim  czasie duszpasterstwu etnicznemu, prowadzonemu przez poszczególne apostolaty nadano trochę inny charakter, co jest uwzględnione w ich nazwie. I tak Polski Apostolat nazywa się teraz „Ministry to the Polish Immigrants”, co można przetłumaczyć „Posługa duszpasterska polskim emigrantom”. Pierwszym koordynatorem Posługi został ks. Grzegorz Stasiak kapłan diecezji Łomżyńskiej, który obecnie pięknie pracuje w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Dolnym Brooklynie, gdzie jest spora grupa polonijna. Wcześniej pełnił posługę duszpasterską w parafii Świętego Krzyża w Maspeth. Tam między innym zorganizował monumentalne przedstawienie Męki Chrystusa, które w tym roku będzie prezentowane nie tylko na ulicach Maspeth, ale także w dzielnicy brooklyńskiej zamieszkałej głównie przez Żydów.

Ks. Grzegorz jest obeznany ze sferą wirtualną, którą wykorzystuje w koordynowaniu  duszpasterstwa polonijnego w diecezji Brooklyn i tylko patrzeć jak pojawi się strona internetowa „Ministry to the Polish Immigrants”, na której znajdziemy informacje co dzieje się w życiu religijnym Polonii naszej diecezji, która obejmującej Brooklyn i Queens. Można powiedzieć, że w tej dziedzinie ks. Grzegorz wprowadza koordynowanie duszpasterstwa polonijnego w XXI wiek.  W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić skuteczne duszpasterstwo bez wykorzystania sfery wirtualnej. Internet daje dodatkową możliwość dotarcia do ludzi, których nie widzimy w kościele lub bardzo rzadko.

Tygodnik Kurier Plus