Tworzyć polonijną historię

Różnego rodzaju jubileusze są okazją, aby się zatrzymać, obejrzeć wstecz i podziękować Bogu i ludziom za łaski minionych dni. Niektóre jubileusze ze względu na długie lata wypełnione piękną i pełną poświęcenia pracą w wyrazisty sposób wpisują się w historię naszego życia. Z pewnością należy do nich jubileusz 40 – lecia kapłaństwa ks. kanonika Andrzeja Kurowskiego.  Większość swoich kapłańskich lat poświęcił posłudze duszpasterskiej wśród nowojorskiej Polonii.  Ks. Andrzej urodzony 13 maja 1950 r. w Wałbrzychu, w wieku 19 lat wstąpił  do Zgromadzenia Księży Pallotynów. Po ukończeniu studiów uwieńczonych tytułem magistra, 20 maja 1976 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego.  Pracował na dwóch parafiach, zasiał jeszcze raz w ławie studenckiej Papieskiego Wydziału Teologii w Poznaniu, po czym w roku  1984 wyjechał do Nowego Jorku, gdzie podjął  posługę duszpasterską w parafii św. Krzyża w Maspeth.  Od października 1998 r. do chwili obecnej jest proboszczem parafii  św. Franciszki de Chantal w Brooklynie.  Jubilat należy do Knights of Columbus /3 stopień/ oraz Rycerzy Grobu Pańskiego.

W czasie swojej posługi duszpasterskiej wśród Polonii Nowego Jorku ks. Andrzej Kurowski został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Należą do nich między innymi: kanonia Witebskiej Kapituły Katedralnej, kanonia Świdnickiej Kapituły Katedralnej, Krzyż Pro Ecclesia Et Pontificie, Krzyż Kawalerski Orderu  Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej RP.  Za tymi odznaczeniami kryje się ogromna aktywność duszpasterska oraz ofiarna praca na rzecz Kościoła i Polonii.  Trudno ogarnąć w krótkim artykule wszystkie dokonania duszpasterskie Jubilata, ale warto wspomnieć początki posługi duszpasterskiej wśród Polonii.

Był to dosyć trudny czas. W wielu parafiach polonijnych zmniejszała się liczba wiernych, jak i też księży pochodzenia polskiego urodzonych w Ameryce, a przybywali nowi emigranci z Polski, których oczekiwania duszpasterskie były trochę inne niż parafian urodzonych w Ameryce. To rodziło pewne napięcia, które przybierały nieraz dosyć drastyczne formy.  Ks. Jubilat świetnie potrafił się odnaleźć duszpastersko w tej skomplikowanej sytuacji. Wychodził naprzeciw oczekiwaniom tak zwanej starej Polonii i świetnie odnajdywał się w środowisku nowej Polonii, czego dowodem było współzałożenie w parafii św. Krzyża świetnie funkcjonującej Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II. Podobnych inicjatyw Jubilat podejmował wiele. Pracując w parafii św. Krzyża zaangażował w tworzenie duszpasterstwa polonijnego w parafii św. Macieja w Ridgewood, pełnił posługę duszpasterska w sąsiedniej parafii św. Wojciecha. Taki były początki duszpasterstwa polonijnego, w kształcie jaki znamy dzisiaj. Jubilat jest żywą historia tego duszpasterstwa, chyba się nie pomylę gdy powiem, że Jubilat jest najdłużej nieprzerwanie pracującym kapłanem z Polski w diecezji Brooklyńskiej.

Po objęciu probostwa w parafii Franciszki de Chantal, Jubilat nadał jej nowego rozmachu. Parafia zaczęła tętnić nowym życiem, a inicjatywy duszpasterskie Jubilata pozytywnie zaskakiwały parafian, jak i też kolegów kapłanów. I tu można by zacząć nowy rozdział o pięknej i ofiarnej pracy ks. kanonika Andrzeja Kurowskiego. Ale zamiast pisania i czytania wybierzmy się na uroczystości jubileuszowe, które będą miały miejsce  w parafii St. Frances De Chantal Roman Catholic Church /1273 58th St., Brooklyn, NY 11219, T. 718 436-6407/. Przebieg uroczystości: godz. 15:00 Msza święta z udziałem ks. biskupa Witolda Mroziewskiego i zaproszonych gości. Po mszy świętej bankiet na cześć Jubilata w sali pod kościołem.  Organizatorzy serdecznie zapraszają na tę uroczystość.