|

334. Pragnienie szczęścia

Blaise Pascal napisał: „Wszyscy ludzie usiłują być szczęśliwymi, co do tego nie ma wyjątku… Jest to pobudka wszystkich ludzi, nie wyłączając tych, którzy idą się wieszać”. Pascal w poszukiwaniu szczęścia porzuca badania matematyczne i fizyczne i kieruje swoją uwagę na sprawy religii. Etienne Perier w swej przedmowie do „Myśli” pisze: „Pascal porzucił badania matematyczne, fizyczne i inne nauki świeckie i postanowił się zająć sprawami poważniejszymi, wyższymi, i poświęcić się wyłącznie , o ile pozwoli mu stan zdrowia , studium nad Pismem świętym, pismami Ojców Kościoła i moralnością chrześcijańską”.

Jest to droga, na której można odnaleźć najpełniejsze i trwałe szczęście.