Pomniki miłości Papieża    

Są pamiątki, które przez wieki otacza szacunek i cześć. Są to pomniki, które wyrosły z potrzeby prawych ludzkich serc, a ich trwanie upamiętnia dobro, piękno, sprawiedliwość i bohaterskie czyny.

Wśród tej kategorii pomników szczególne miejsce zajmują różne formy upamiętnienia osoby obecnego papieża. Jest ich bardzo wiele na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych mamy ulice, skwery i szkoły noszące imię Jana Pawła II. Można też zobaczyć pomniki przedstawiające postać Ojca Świętego. Portret Papieża znajduje się w prawie każdej rodzinie polonijnej. A najpiękniejszy pomnik to Jego obecność w naszych sercach i pamięci.

Ilekroć Papież przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, jest entuzjastycznie witany przez wszystkich i każdy z uwagą wsłuchuje się w Jego głos. Zaś dla całej Polonii jest to szczególne święto. Czujemy, że każdy z nas ma udział w tej wielkości, bo przecież z tej samej ziemi wyrośliśmy.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych powstaje szczególny pomnik ku czci Ojca Świętego. Jest to Centrum Kulturalne Papieża Jana Pawła II w Waszyngtonie D.C. Obiekt ten powstaje z inicjatywy amerykańskiej Polonii. Istnieje już Komitet ds. Budowy Centrum, na czele, którego stanął Kardynał Adam Maida- arcybiskup Detroit. Zwrócił się do wiernych tymi słowami: „Śladami św. Piotra- Rybaka ludzi- przechodziło 264 namiestników Chrystusowych, którzy kierowali Kościołem i wywierali wpływ na dzieje świata. Z wyjątkiem jednak Watykanu, nie ma do tej pory jeszcze miejsca, w którym by ludzie mogli w pełni odczuć wpływ Papiestwa na bieg historii. Centrum Kulturalne Jana Pawła II, które wkrótce powstanie w Waszyngtonie D.C., będzie tym miejscem. Serdecznie proszę wszystkich, a szczególnie Amerykanów polskiego pochodzenia, byśmy byli pierwszymi, którzy złożą hołd naszemu Ojcu Świętemu, jego poprzednikom i następcom, budując Centrum Kulturalne Jana Pawła II.”

Zadania Centrum: 1. Ustanowić centrum dla naukowej oceny papiestwa i jego relacji ze światem kultury, a więc umocnić i uwiecznić wiarę katolicką dla przyszłych pokoleń. 2. Stworzyć miejsce, w którym odwiedzający mogą w pełni zastanowić się nad historią papiestwa i jego związkami z kulturami świata-a więc przybliżyć urząd i instytucję, która czyni Kościół rzymskokatolicki unikalnym w wywieraniu silnego wpływu na historię, świat i przyszłość. 3 Zorganizować miejsce spotkań, w którym przedstawiciele różnych kultur mogą angażować się w dyskusję ekumeniczną- a więc sprzyjać duchowi szacunku i zrozumienia między religiami świata. 4.Zachować i uwiecznić papieskie nauczanie, w szczególności nauczanie Papieża Jan Pawła II, o miłości, pokoju, sprawiedliwości i szacunku, godności i odpowiedzialności człowieka, czyli uświadomić sobie, co znaczy być katolikiem.

Wielokulturowe Forum będzie intelektualnym sercem Centrum oraz domem dla naukowców i badaczy instytucji papiestwa oraz nauczania Kościoła. Szczególe miejsce zajmie dziedzictwo kulturowe bliskie obecnemu Papieżowi – dziedzictwo kulturowe Polski. Przewidziane jest miejsce dla badań nad dziedzictwem kulturowym: Hiszpanów, Włochów, Irlandczyków, Koreańczyków i Żydów. Forum będzie dysponować pokojami specjalnie wyposażonymi w materiały związane z dziedzictwem odpowiedniej kultury.

Planowane jest papieskie muzeum i biblioteka bogata w materiały związane z osobą Jana Pawła II. Wielka sala przewidziana jest jako miejsce wielokulturowych wystaw. Będzie również kaplica- miejsce modlitwy i medytacji. Całość zabudowy jest tak zaplanowana, że dziedziniec będzie przypominał Ogrody Watykańskie.

Centrum ma już swoją lokalizację w pobliżu katolickiego uniwersytetu i sanktuarium Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Będzie zajmować powierzchnię około 6 hektarów. Przewidywany koszt budowy wynosi 30 milionów dolarów, a dalsze 30 milionów potrzebne będzie do sprawnego funkcjonowania Centrum.

Rozpoczęto już gromadzenie funduszy na ten cel. W pierwszym rzędzie w to wspaniałe dzieło włączyły się parafie polonijne. Zapewne dołączy do tego dzieła cały Kościół amerykański- wśród członków Komitetu budowy Centrum jest m. in. Biskup Daily- ordynariusz diecezji Brooklyn. Zbiórka pieniędzy w parafiach polonijnych przeszła najśmielsze oczekiwania. Entuzjazm dla Papieża, który możemy zauważyć przy spotkaniach Polonii z Papieżem ma swoje przełożenie w ofiarności materialnej oraz w gorącej modlitwie w intencji Ojca Świętego. Przy takim zaangażowaniu Polonii można byś spokojnym o los Centrum Kulturalnego Papieża Jana Pawła II.

Tygodnik Niedziela, 1998 r.