Początki Unii Kredytowej

Bardzo często o Polsko- Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej myślę i mówię moja lub nasza Unia. Powodów takiego myślenia mam przynajmniej kilka.  W tym roku mogę powiedzieć, że świętuje 25 lecie związku z Unią Kredytową. 25 lat temu przyjechałem do Nowego Jorku do pracy duszpasterskie w parafii św. Krzyża w Maspeth. W to moje odnajdywanie się w nowym środowisku wpisywała się Polsko- Słowiańska Unia Kredytowa. Tu otrzymałem pierwsze dokumenty, które pozwalały mi na załatwienie innych spraw pobytowych, chociaż samochodowe prawo jazdy.

Do Unii wprowadziła mnie śp. Halina Podstawka, która pracowała w niej od samych początków. Zapamiętałem jej wspomnienia, gdy jako młoda dziewczyna zostawała na noc w skromnym pomieszczeniu Unii Kredytowej przy zamkniętym sejfie, aby pilnować unijnych pieniędzy. Spotkałem także śp. ks. Emila Altmajera z tej samej diecezji co ja tzn. Lubelskiej, który też przyczynił się do powstania Unii. On to wspominał o wielkich zasługach w powstaniu Polsko- Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej ks. Longina Tołczyka. Ktoś może powiedzieć, że ksiądz powinien zajmować się głoszeniem Ewangelii a nie zakładaniem instytucji finansowych. Generalnie tak powinno być. Ale nieraz, w pewnych sytuacjach kapłani powinni zająć się tymi sprawami. Taka sytuacja zaistniała przy powstaniu Unii. Potrzebne zaufanie, kontakty i wizja tej instytucji w służbie Polonii. To wnieśli duchowni. A gdy Unia zaczęła już funkcjonować, znaleźli się ludzie świeccy, którzy w sposób fachowy prowadzili to dzieło, a kapłani mogli się zająć sprawami, do których w sposób szczególny zostali powołani.

Po dwóch latach w parafii zauważyłem potrzebę organizacji imprez kulturalnych i tak zacząłem z grupą oddanych ludzi organizować Festiwale Kultury Polskiej. Od samych początków Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa była głównym sponsorem tych Festiwali. Dzięki temu mogliśmy przygotowywać bardzo bogaty polski program kulturalny. Te wartości są bliskie mojemu sercu i tak Unia wpisywała się w moją pamięć jak moja Unia. Unia to coś więcej dla Polonii niż instytucja do przechowywania i pomnażania pieniędzy oraz wspomagania swoich klientów w ich przedsięwzięciach finansowych. To instytucja dzięki której Polonia może kultywować piękne polskie tradycje, polską kulturę. Ona też wspiera Rodaków, którzy znaleźli się w życiowej bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Wachlarz pozytywnego wpisywania się Unii Kredytowej w życie Polonii bardzo szeroki. Trzeba by spisać wiele tomów. A te kilka zdań niech posłużą za gratulacje i podziękowanie.