|

Ostatnia pielgrzymkowa Msza w Ziemi św.*NKP 2023