On jest chlubą naszego narodu

Jako Polacy, często chlubimy naszym rodakiem bł. Janem Pawłem. Jest on chlubą nie tylko naszego narodu, ale także całego Kościoła, całej ludzkości. Po odejściu do domu Ojca stał się naszym orędownikiem w niebie. Zostawił nam jednak bardzo bogatą spuściznę religijną i narodową, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Korzystając z nauki bł. Jana Pawła II i dziedzictwa duchowego jakie nam zostawił, możemy ubogacić nasze życie osobiste, rodzinne, narodowe, społeczne. Pielęgnowanie tych wartości ułatwia przemianę nas na miarę dzieci bożych, a świat czyni miejscem budowania Królestwa Bożego.

Na różne sposoby włączamy się w realizację wielkiego dzieła jakie rozpoczął bł. Jan Paweł II. Jedną z nich, bardzo ważną jest wspieranie Fundacji Jana Pawła II, powołanej  dekretem papieskim 16 X 1981 r. Głównymi celami tej fundacji jest popieranie i realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzieła prowadzone przez Fundację mogą być realizowane dzięki systematycznej pomocy finansowej i wsparciu przyjaciół z całego świata, w tym także z Nowego Jorku.

Nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II powstało w październiku 1997 roku z inicjatywy panów Ryszarda Konopki Mieczysława Pająka. Wśród różnorakich inicjatyw Koła Przyjaciół, mających na celu propagowania dzieła bł. Jana Pawła II i gromadzenie funduszy na działalność Fundacji są coroczne bankiety z udziałem gościa honorowego. W tym roku ja zostałem wybrany na gościa honorowego.  Moi Drodzy, wierzcie mi, że nie dla „honoru i zaszczytu” wybieram się na ten bankiet, ale z poczucia służenia dobrej sprawie i czci jaką mam dla bł. Jana Pawła II.

Na łamach Kuriera Plus jestem obecny już od 20 lat, a zatem nie muszę się przedstawiać, a jeśli ktoś chciałby wiedzieć coś więcej o mnie może zajrzeć na moją stronę internetową (www.ryszardkoper.pl). Cudownie byłoby spotkać się razem na wspaniałym bankiecie i wokół tak pięknych wartości, które przybliża nam nasz ukochany Rodak. Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania.