Odruch radości

Uczucie radości jest odruchem prawego serca, gdy nasz rodak odnosi sukces lub otrzymuje zaszczytną godność. Radość jest tym większa, gdy wiąże się z konkretnymi korzyściami duchowymi dla nas. Zapewne poranek 19 maja 2015 roku zapisze się radosnymi zgłoskami w życiu Polonii nowojorskiej, a szczególnie diecezji Brooklyńskiej. Tego bowiem dnia ogłoszono decyzję papieża Franciszka, który mianował ks. kanonika dr. Witolda Mroziewskiego, proboszcza parafii św. Krzyża w Maspeth, biskupem pomocniczym diecezji brooklyńskiej. Podobną nominację otrzymał ks. prałat James Massa. Od wielu lat odczuwało się potrzebę biskupa w tej diecezji, który będąc biskupem kościoła powszechnego dzieliłby z nami serdeczne uczucia związane z tradycją i kulturą polską oraz mówiłby w języku naszych przodków. Te pragnienia spełniły się w osobie Biskupa Nominata Witolda Mroziewskiego. Oczywiście ta nominacja jest niejako zwieńczeniem, ukoronowaniem pewnego etapu ofiarnej i mądrej posługi duszpasterskiej, jak i też wysiłku duchowego i  intelektualnego w zgłębianiu nauki Kościoła. Mówił o tym między innymi Nicholas DiMarzio, biskup diecezji brooklyńskiej: „Tych dwóch księży reprezentuje to, co najlepsze w diecezji. Jeden z nich pełni obowiązki parafialne, dając z całego serca wszystko dla innych. Drugi jest nauczycielem, a przede wszystkim ojcem dla młodych adeptów do kapłaństwa”.

Biskup Nominat Witold Mroziewski urodził się 25 marca 1966 roku w Augustowie. W 1991 ukończył Seminarium Duchowne w Łomży i 29 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzymał tytuł magistra teologii oraz tytuł magistra a następnie doktora z prawa kanonicznego. Krótko pracował w Polsce jako wikariusz w parafii Kadzidło, po czym w 1992 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji brooklyńskiej. W latach 1993-2000 był wikariuszem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Dolnym Brooklynie, a następnie przez kolejne 13 sprawował tam funkcję administratora parafii, a później proboszcza. Od roku 2013 pełni posługę duszpasterską, jako proboszcz parafii św. Krzyża w Maspeth. Jest także zastępcą promotora sprawiedliwości do spraw karnych i obrońcą węzła małżeńskiego w diecezjalnym trybunale na Brooklynie oraz członkiem rady kapłańskiej Przez ostatnich sześć lat pełnił  funkcję koordynatora Apostolatu Polskiego diecezji Brooklyn. Nowi biskupi nominaci przyjmą świecenia podczas mszy świętej 20 lipca 2015 w Co-Cathedral of Saint Joseph w Brooklynie, która rozpocznie się o godz. 14.00. Sakry biskupiej udzieli im biskup Brooklynu, Nicholas DiMarzio.

Radując się tą nominacją serdecznie gratulujemy Biskupowi Nominatowi Witoldowi Mroziewskiemu i modlimy się w Jego intencji, prosząc Boga o potrzebne łaski w tak pięknej, ale zarazem trudnej i odpowiedzialnej posłudze biskupiej.

Kurier Plus