Niedziela, 17 05 2020 – Msza św. w kościele św. Stanisława BiM w Ozone Park NY