Nareszcie mamy katechizm dla dzieci polonijnych

Mam przed sobą podręczniki do nauki religii dla dzieci polonijnych napisane przez dr Krzysztofa Gospodarzec, o których chciałbym napisać kilka zdań. Swoją opinię piszę  przede wszystkim z punktu widzenia praktyka.  W Polsce pracowałem prze 12 lat w parafii, w której obejmowaliśmy katechizacją około 12 tysięcy dzieci i młodzieży. Gdy przyjechałem do Stanów Zjednoczonych zostałem kapelanem Polskiej Szkoły w Maspeth, liczącej około 650 uczniów. W tej szkole prowadziłem różne zajęcia w tym także katechetyczne. Obecnie pracuję w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie mam katechizację w drugiej klasie szkoły podstawowej, przygotowujące do Pierwszej Komunii św.. Korzystałem z różnych pomocy katechetycznych. W większości były to podręczniki kierowane do dzieci uczących się w Polsce. Podręczniki te nie były dostosowane do warunków polonijnych z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, w katechezie dzieci polonijnych najczęściej przewidziana jest jedna jednostka katechetyczna w ciągu tygodnia, a podręczniki polskie zawierały dwie. O ile dla katechety nie było problemu z połączeniem dwóch jednostek lekcyjnych w jedną o tyle uczniowie mieli z tym problem. A opuszczenie jakiegoś tematu nie było najlepszym rozwiązaniem. Po drugie, poziom podręczników dla dzieci w Polsce jest trochę nie dostosowany dla dzieci polonijnych, dla których język polski jest drugim językiem, który czasami wymaga wyjaśnień w języku angielskim. W podręcznikach polskich, których używałem nie było lekcji przygotowanych w formie multimedialnej.

Z tymi problemami zmierzył się dr Krzysztof Gospodarzec, który przygotował świetne podręczniki nauczania religii dla dzieci polonijnych. Dla mnie osobiście te podręczniki będą dużą pomocą w nauczaniu religii, a tym bardziej dla dzieci, które będą z nich korzystały. Ilość jednostek lekcyjnych jest dostosowana do warunków nauczania w szkołach polonijnych. Język i sposób ujęcia tematów jest bardziej przystępny i zrozumiały dla dzieci. W podręcznikach są także niezbędne i zasadnicze wyjaśnienia w języku angielskim.  Także niektóre prawdy katechizmowe oraz modlitwy podane są w wersji dwujęzycznej., co jest niezbędne np. przy sprawowaniu sakramentu pojednania, czy Eucharystii.  Dzieci powinny umieć się spowiadać w dwóch językach, czy aktywnie uczestniczyć we Mszy św. w języku polskim i angielskim.  Do niektórych podręczników dołączona jest płyta CD z prezentacją multimedialną. Na uwagę i pochwałę zasługują specjalne podręczniki przygotowujące do przyjęcia Pierwszej Komunii św. i sakramentu Bierzmowania.  Warto podkreślić także bardzo dobre opracowanie graficzne podręczników.

Dobrze, że takie podręczniki ukazały się na rynku polonijnym. Oczywiście w trakcie ich używania pojawią się uwagi, co w nich zmienić, aby mogły jeszcze lepiej służyć polonijnym dzieciom.  Ale już dziś można pogratulować Autorowi tych podręczników za tak piękny wkład w katechizowanie polonijnych dzieci i świetną pomoc dla katechetów.