Misterium Męki Pańskiej

Niedzielę Palmową nazywamy także Niedzielą Męki Pańskiej, a to dlatego, że głównym elementem liturgii słowa tej niedzieli jest czytanie przejmującej Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa.  W niektórych kościołach pasja jest śpiewana. A jeszcze w innych wspólnotach parafialnych przygotowywane są misteria Męki Pańskiej. Takie misterium miało miejsce w ostatnią Niedzielę Palmową w parafii św. Krzyża w Maspeth.

Przygotowanie Misterium pochłania wiele czasu. Ks. Grzegorz Stasiak, wikariusz tej parafii zmobilizował prawie czterdziestoosobową grupę parafian, którzy przez długie tygodnie ćwiczyli swoje role, wykonywali dekoracje i kostiumy, opracowywali muzycznie całe to widowisko, pracowali nad oświetleniem. A wszystko to czynili z myślą o naszym wielkim Rodaku, Słudze Bożym Janie Pawle II. Chcieli w ten sposób podziękować Bogu za wyniesienie go na ołtarze.

Po wczorajszym przedstawieniu Misterium zapewne wszyscy mogą powiedzieć, że warto było się tyle natrudzić. Widowisko było zaprezentowane, można powiedzieć z broadwayowskim rozmachem. Scenografia przenosiła nas w realia tamtej rzeczywistości. Obrazu dopełniały barwne stroje z czasów Jezusa.  Widowisku towarzyszyła przenikająca serce muzyka, która momentami przybierała na sile tak, że odnosiło się wrażenie, że ziemia się trzęsie, jak w chwili konania Jezusa na krzyżu. Ważną rolę odgrywały światła.

Najważniejsza była jednak wspaniała  „gra aktorów”. Napisałem to w cudzysłowiu, bo to było coś więcej niż gra aktorska. Uczestnicy tego misterium przeżywali mękę Chrystusa, to była modlitwa uwielbienia Boga za wielki dar zbawienia. To przeżycie udzielało się widzom. Wielu ukradkiem ocierało łzy wzruszenia. Zapewne to wzruszenie zostanie przekute w mocną wiarę, która pozwoli w poranek wielkanocny śpiewać z niezmąconą i najpełniejsza radością: Alleluja. Chrystus zmartwychwstał.