Kolorowy koncert kolęd

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu kościół św. Krzyża w Maspeth stał się miniaturowym obrazem diecezji Brooklynskiej. W powodzi kwiatów i świateł, w bliskości nastrojowej szopki odbył się wielo-etniczny koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowej. Na koncert przybyły zespoły muzyczne z całej diecezji. Zespoły różniły się kolorem skóry, językiem, strojem, melodią wykonywanych piosenek i ekspresją wyrażanych treści. Te różnice były tylko zewnętrzne. Istota pozostała ta sama. Radość z narodzenia Pana. To łączyło wszystkich. W tej różnorodności wyczuwało się wspólnotę wiary. Zespoły wyśpiewywały swą radość w języku polskim, litewskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, koreańskim, kreolskim. Ks. Prałat John Strynkowski przywitał przybyłe zespoły, a dalej prowadził ks. Andrzej Kurowski, który zajął się stroną organizacyjną koncertu. Na zakończenie Ks. Biskup Rene A. Valero wyraził zadowolenie, że mógł być obecny na tym koncercie. Powiedział, że nasza diecezja jest diecezją emigrantów. Przynosimy bogactwo różnorodnej kultury, a jedna wiara sprawia, że możemy w bliskości stajenki betlejemskiej czuć się jak jedna rodzina.

Diecezja Brooklyńska jest rzeczywiście diecezją emigrantów. Posługa duszpasterska jest sprawowana w kilkunastu językach. Poszczególne grupy etniczne pielęgnują swoje tradycje narodowe. Do najbardziej licznych grup należą: hiszpańska, polska, koreańska i włoska. Biskup Thomas V.Daily, ordynariusz naszej diecezji jest przychylnie nastawiony do działalności poszczególnych grup etnicznych. Odwiedzając między innymi polskie parafie stara się powiedzieć kilka zdań w języku polskim, co jest przyjmowane z wielkim entuzjazmem przez naszych rodaków. Ostatnio uczestniczył w obchodach stulecia parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie i Matki Bożej Częstochowskiej na dolnym Brooklynie. W czasie tych uroczystości wspomniał o swym spotkaniu z papieżem, który mówiąc o wieloetniczności diecezji zwrócił uwagę na grupę polonijną, powiedział wtedy te słowa: „Nich ks. biskup pamięta o Polonii z Greenpointu”.

Wieloetniczność może być pewnym utrudnieniem w organizowaniu posługi duszpasterskiej w diecezji. Ale z drugiej strony ubogaca wiernych, wyznających tę samą wiarę tradycją i kulturą innych grup etnicznych. Przykładem tego był międzyetniczny koncert kolęd w kościele św. Krzyża.

Niedziela, 1997 r.