Dzień Dziedzictwa Polskiego w diecezji Brooklyn 

W diecezji Brooklyn jest 9 parafii polonijnych i tyle samo parafii, w których jest posługa duszpasterska w języku polskim polskich. Pod względem aktywności religijnej przewyższają one inne parafie tej diecezji. Ponadto są one miejscem kultywowania tradycji i kultury polskiej. Działają przy nich szkoły polskie, kluby i wiele innych organizacji, których zasadniczym celem jest zachowanie i propagowanie wartości wyrastających z naszej, polskiej kultury.

Raz w roku, w październiku, który w Stanach Zjednoczonych jest obchodzony, jako Miesiąc Dziedzictwa Polskiego, wszystkie te wspólnoty parafialne gromadzą się razem, aby świętować Diecezjalny Dzień Dziedzictwa Polskiego. Jest to czas dziękczynienia Bogu za wielki skarb polskiego dziedzictwa, jak i też przeżycie wspólnoty, która zawiązuje się i ugruntowuje wokół tych wartości.

W roku 2000 Polski Apostolat wybrał parafię św. Franciszki de Chantal na Brooklynie, która do niedawna była parafią amerykańską, na miejsce obchodów tego dnia. Trzy lata temu biskup ordynariusz, ze względu na coraz większą liczbę Polaków przekazał tę parafię polskim palotynom. To do tego miejsca zdążali wierni wraz ze swymi duszpasterzami w niedzielne popołudnie, 29 października, gdzie była sprawowana o godz. 15: 00 Msza św.

Olbrzymi kościół był wypełniony po brzegi. Poczty sztandarowe, uniformy wojskowe i polskie stroje ludowe przydawały kolorytu temu wielkiemu zgromadzeniu. Proboszcz tej parafii ks. kanonik Andrzej Kurowski powitał zebranych. Słowa powitania skierował między innymi do Ordynariusza Diecezji Brooklyn ks. Biskupa Thomasa Daily, ks. biskupa generała Sławoja Leszka Głódzia Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego, Stałego Przedstawiciela Polski przy ONZ, ambasadora Janusza Stańczyka, Konsula Generalnego w Nowym Jorku Dariusza Jadowskiego i wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskie na Dolny Nowy Jork Johna Czaplińskiego.

Ks. Biskup Sławoj Leszek Głódź był głównym celebransem i wygłosił homilię w czasie tej Mszy św. Powiedział miedzy innymi: „ Przywożę wam pozdrowienie z Ojczyzny, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, która w trudzie zagospodarowuje swoją wolność, dar Boga Wszechmogącego. Wolność wycierpianą, wymodloną, przez długie lata zdobywaną. Przywożę wam pozdrowienia od Wojska Polskiego”. Słuchacze w skupieniu chłonęli każde słowo nasycone bożą modrością i miłością do wszystkiego, co polskie. I rodziła się w słuchaczach duma i pragnienie trwania oraz zachowania polskiego dziedzictwa, które tak głęboko zakorzenione jest wartościach ewangelicznych. Biskup wspomniał błogosławionych i świętych polskiej ziemi, a szczególnie Siostrę Faustynę Kowalską, apostołkę Miłosierdzia Bożego oraz siostrę Stellę, która wraz z innymi siostrami poniosła śmierć męczeńską w Nowogródku z rąk hitlerowskich oprawców. One były patronkami tegorocznych obchodów Dnia Dziedzictwa Polskiego. Dziękowaliśmy Bogu za wyniesienie ich na ołtarze w ostatnim roku przez papieża Jana Pawła II. Na zakończenie Biskup powiedział: „Ofiarujemy dziś Chrystusowi, który za chwilę stanie pośród nas, te wszystkie wartości polskiego dziedzictwa, ten wewnętrzny skarb, który każdy z dzieci polskiego narodu nosi w swoim sercu. Również wasz skarb, Polacy, Obywatele Stanów Zjednoczonych! Polska potrzebuje was, macie zabiegać o jej interes, wnosić do Waszej nowej Amerykańskiej Ojczyzny te wszystkie dobre wartości: kultury, intelektu, charakteru. I wy też potrzebujecie Polski: Źródła waszej tożsamości, waszej swoistości, którą wnosicie w wasz codzienny, amerykański dzień”.

Na koniec przemówił w języku polskim ks. Biskup Daily, przemówienie było nagradzane rzęsistym brawami. Zebrani odebrali wypowiedź w języku polskim, jako wyraz szczególnej sympatii biskupa do zgromadzonych i polskiego dziedzictwa. Po tym przemówieniu zabrał głos ks. Piotr Zendzian koordynator Polskiego Apostolatu i ks. Tomasz Machlski, który był odpowiedzialny za przebieg całej uroczystości, dziękując za wspaniałe przygotowanie i obecność w czasie tych uroczystości, po czym dzieci w strojach ludowych wręczyły niektórym gościom kwiaty oraz tradycyjny chleb i sól.

Kończyliśmy świętowanie w kościele pieśniami „God bless America” i „Boże coś Polskę”. W tym śpiewaniu przewodził chór „Jutrzenka” i chór parafialny św. Franciszki de Chantal. Oba te chóry świetnie przygotowały muzyczną oprawę tego wydarzenia. W podniosłym duchu opuszczaliśmy świątynię, kierując się do sal, gdzie miejscowi parafianie wraz ze swymi duszpasterzami przygotowali poczęstunek dla wszystkich.