Diecezjalny Dzień Emigranta

Diecezja Brooklyn należy do najbardziej zróżnicowanych pod względem etnicznym. Polska grupa etniczna jest drugą, co do wielkości. Ordynariusz diecezji, biskup Nicholas DiMarzio na różne sposoby wychodzi naprzeciw wezwaniom multietnicznej wspólnoty wiernych. Jedną z form integracji kościoła brooklyńskiego jest Doroczny Dzień Emigranta.  W tym roku był on obchodzony 26 marca w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Astorii. Tego dnia, o godz. 14: 30 została odprawiona Msza św., w której uczestniczyły grupy wiernych różnych narodowości. Bardzo często wierni byli ubrani w stroje narodowe. A w torbach przywieźli na to spotkanie potrawy narodowe, które wspólnie spożywano po Mszy św.

W tym wielobarwnym tłumie wyróżniały się stroje grup etnicznych z Afryki, Filipin, czy Korei. Dało się także zauważyć wiernych w polskich strojach narodowych. Chociaż jak na drugą co do wielkości grupę etniczną w diecezji, to było nas za mało. Z niektórych parafii polonijnych nikt się nie pojawił na tej Mszy św. A szkoda, bo gdy nas nie widać, to i mniej mamy do powiedzenia w diecezji, mniej się liczymy. Najliczniejszą grupa polonijną na tej Mszy św. byli wierni z parafii św. Krzyża w Maspeth, którzy na to spotkanie udali się ze swoim proboszczem ks. prałatem Piotrem Zendzianem.