|

991. Sprzeciw aborcji

Protest przeciwko wystąpieniu byłej francuskiej minister zdrowia Simone Veil na uroczystościach rocznicowych na terenie obozu zagłady Auschwitz wystosowała Unia Ortodoksyjnych Rabinów Stanów Zjednoczonych i Kanady. W liście protestacyjnym skierowanym do prezydenta Kwaśniewskiego przypominają, że pani Veil była żydowską więźniarką obozu w Auschwitz. Jednocześnie zwracają uwagę, że jest ona dobrze znana jako promotorka legalizacji aborcji we Francji. Była minister zdrowia jest jedną z głównych odpowiedzialnych za „destrukcję ludzkiego życia dalece przewyższającą tę, jaką zgotowali naziści” – czytamy w liście.

Rabini piszą, że proaborcyjna działalność pani Veil stoi w diametralnej sprzeczności z zasadami judaizmu, dlatego jej wystąpienie podczas rocznicowych uroczystości na terenie byłego obozu w Auschwitz uznają za „wysoce niewłaściwe”.