|

978. Nie wspominaj mych grzechów

Panie, Jezu Chryste,
Ty, który masz władzę nad życiem i nad śmiercią,
Ty, który znasz najskrytsze tajemnice,
oczyść mnie
pod swoim spojrzeniem
ze zła, które w skrytości serca uczyniłem.

Spójrz, moje życie przemija z dnia na dzień,
a moje grzechy są coraz liczniejsze.
O Panie, Boże dusz i ciał,
Ty wiesz, jak wielka jest słabość
mej duszy i ciała.
Dodaj mi, Panie, sił w mej słabości
i wesprzyj mnie w strapieniu.

Obdarz mnie wdzięcznym sercem,
które zawsze będzie pamiętać o Twoich dobrodziejstwach,
O Panie nieskończonej dobroci!
Nie wspominaj mych rozlicznych grzechów
i zapomnij o mej niewierności.

Panie, choć niegodny,
wielbię Cię i oddaję Ci cześć,
okazałeś mi bowiem
bezgraniczne miłosierdzie.
Byłeś mym obrońcą i wspomożeniem.
Niech imię Twoje będzie wiekuiście błogosławione!
Boże nasz na wieki wieków.

św. Efrem (IV wiek)