|

946. „Zostaw mnie na drugie życie”

    „I do dziś mam taką szkolną trwogę:
    Bóg mnie wyrwie – a stanę bez słowa!
    Panie Boże! Odpowiadać nie mogę,
    Ja… wymawiam się, mnie boli głowa…
    Trudna lekcja. Nie mogłem od razu.
    Lecz nauczę się… po pewnym czasie…
    Proszę! Zostaw mnie na drugie życie
    Jak na drugi rok w tej samej klasie”.
                        Julian Tuwim, Nauka