|

922.Ateista jest mniej poinformowany

Gaspare Barbiellini Amidei bardzo wzięty dziennikarz, kierownik katedry socjologii poznania na uniwersytecie w Turynie i autor licznych esejów mówi: „Mówię do młodych i do każdego, kto chce mnie słuchać, że anachronicznym przesądem jest przekonanie, iż człowiek religijny jest mniej poinformowany, mniej nowoczesny niż agnostyk lub ateista. Z całym spokojem można dziś potwierdzić, że historia zadała klęskę pewności tego, kto twierdził, że postęp badań oświetlił, przepędzając z nich ciemnotę, mroczne kąty, w których – ze strachu lub ignorancji – zagnieździła się religia. Twierdzili, że wystarczyłoby kilka dziesięcioleci „nowej kultury”, kilka zmian struktury socjoekonomicznej, aby uśmiercić pragnienie Boga w sercu człowieka. Stało się coś przeciwnego: to pragnienie się powiększyło. Z tym samym spokojem i pewnością można powiedzieć, że w nauce nowoczesnej nic nie jest sprzeczne z wiarą w Boga, zwłaszcza w Boga chrześcijańskiego. Z żadnego laboratorium, z żad­nej biblioteki nie wyszły (ani prawdopodobnie nigdy nie wyjdą) rzeczy sprzeczne z religijnym widzeniem życia i kosmosu. W tej sytuacji nie mają słuszności ci, którzy twierdzili z sarkazmem, że dusza nie może istnieć, ponieważ nie znaleźli jej pod ich nożem chirurgicznym, albo że nie ma Boga, ponieważ nie spotkali go odbywając podróż w prze­strzeni o dwa kroki od ziemi”. (Vittorio Messori, Pytania o chrześcijaństwo Kraków 1997 s. 66).