|

921. Dlaczego poprzestałeś na małym?

Przed bramą nieba stoi mężczyzna. Liczy, że zasłużył na wieczną nagrodę. Ma nadzieję, że nie będzie zbyt niewygodnych pytań. Uważa, że życie przeżył dosyć roztropnie i mądrze. Nie dokonał czegoś nadzwyczajnego, nie zbawił świata, nie wynalazł leku na chorobę nowotworową, ale też z rozmysłem nie czynił zła.

Jednak gdy stanął przed Chrystusem był zaskoczony Jego pytaniem. Jezus uśmiechając się powiedział: „Dałem ci wszystko, czego potrzebowałeś, dlaczego zatem nie stałeś się sobą?” Innymi słowy, dlaczego poprzestałeś na mniejszym, mogąc, w duchu miłości uczynić dużo więcej? Dlaczego stałeś się osobą jaką chcieli cię widzieć inni, zamiast słuchać Boga, kim On chce cię widzieć?

Puentą tej historii może być stwierdzenie św. Jana od Krzyża, że na końcu życia nikt nas nie będzie sądził. Osądzi nas miłość.