|

914.Zwycięstwo prawdy

Gandhi, wielki przywódca Indii był za­uroczony nauką Chrystusa, chociaż nigdy nie został chrześcijaninem. Przez prawdę i unikanie wszelkiej przemocy walczył o wyzwolenie swojej ojczyzny spod pano­wania Brytyjczyków. Ten sposób walki przyniósł mu powszechny szacunek jak i też wolność ojczyzny. Wymowna w tym wzglę­dzie jest scena z filmu pt. „Gandhi”. Gdy Gandhiego wprowadzono do sali rozpraw stała się rzecz niebywała. Brytyjski sędzia Judge Broomfield, który reprezentował rząd, którego nie uznawał Gandhi i chciał, aby opuścił on Indie, wstał. Nigdy do tej po­ry sędzia nie wstawał, gdy wchodził oskar­żony i nigdy dotąd sędzia nie zawracał się do oskarżonego przez „pan”. Za przykładem sędziego poszli wszyscy obecni na sali rozpraw. Ten niepozorny człowiek emanował godnością i spokojem. Przez niego przema­wiała prawda i szacunek dla drugiego czło­wieka. Przez taką postawę odniósł zwycię­stwo.