|

907.Konieczność etyki

Na całym świecie słabość wydziałów i studiów dzien­nikarskich polega na tym, że uczy się tam przede wszyst­kim technik i technologii. Przygotowanie etyczne do za­wodu jest zupełnie ignorowane. A dziennikarz musi do­konywać wyborów moralnych często momentalnie, w sekundzie, na przykład, kiedy przeprowadza wywiad lubnadaje transmisję na żywo. Wymaga to błyskawicz­nej reakcji, a więc i doskonałego przygotowania etycznego (Ryszard Kapuściński: Autoportret reportera).