|

906. Manipulacja biedą

Dawniej świat był podzielony na Wschód i Za­chód, demokrację i totalitaryzm. Dziś mamy podział na biednych i bogatych. Ta różnica rośnie. Wchodzimy w XXI wiek jako rodzina ludzka bardzo podzielona. Dwieście sześćdziesiąt osiem osób na świecie posiada majątek równy majątkowi połowy ludzkości. Tego nie potrafimy zmienić. Zbyt wielkie siły pracują na to, żeby ten podział utrzymać, a nawet pogłębić. Ale o tym nie dowiemy się z dziennika. Manipulacja polega na tym, że się problem biedy spycha do egzotyki. Są specjalne kanały, jak Discovery, Travel czyli kanały turystyczne. Tam została zepchnięta bieda. Jak się pojedzie na Ba­hama, to się znajdzie biedną wioskę”. Bieda to atrakcja turystyczna (Ryszard Kapuściński: Autoportret reportera).