|

905.Pierwsza ofiara wojny

Mój kolega, reporter brytyjski Philip Knighdey napi­sał książkę o korespondentach wojennych pod tytułem The First Casualty – „Pierwsza ofiara”. Co jest pierwszą ofiarą wojny? Prawda. Autor dokonał przeglądu wyda­rzeń od wojny krymskiej, od połowy XIX wieku, do cza­sów wojny wietnamskiej i porównał to z tym, co o tych wydarzeniach pisała prasa angielska. Otrzymał dwa różne obrazy: ten prawdziwy, historyczny, i ten zupeł­nie odmienny, nakreślony przez prasę (Ryszard Kapuściński: Autoportret reportera).