|

885.Dorastać do wybaczenia

Jo Berry jest zapracowaną matką i żoną, nie przeszkadza to jej jednak na aktywną działalność na rzecz pokoju, którą podjęła po wybuchu bomby w hotelu Brighton w 1984 r., gdzie odbywała się konferencja Brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Jej ojciec był politykiem, który zginął podczas tego zamachu.

Po śmierci ojca, Jo targana złością i chęcią odwetu pogrążyła się w rozpaczy. Po upływie pewnego czasu Jo zapragnęła spotkać się z człowiekiem, który zabił jej ojca. Chciała się dowiedzieć, dlaczego niektórzy ludzie chcieli zabić jej ojca. Ostatecznie doszło do spotkania z członkiem IRA, który dokonał zamachu. Było to pierwsze z wielu spotkań.

Poprzesz dialog i uważne wysłuchanie racji zamachowca Jo dowiedziała się, że niektórzy ludzie decydują się na przemoc tylko dlatego, aby świat usłyszał ich głos, wołający o sprawiedliwość. Poprzez tę bolesną i trudną drogę zrozumiała lepiej nie tylko ofiary, ale także oprawców. Razem z Patrickiem Magee, który zabił jej ojca Jo współpracuje dzisiaj na rzecz pokoju, pomagając innym w pokojowym rozwiązywaniu problemów unikając przemocy. Pojednała się z Patrickiem i mówi o swoim związku z nim: „Jesteśmy przyjaciółmi”.

Inspiracją na drodze do jedności i zgody był Chrystus, który modlił się na krzyżu za swych oprawców, dając każdemu szansę przezwyciężenia w Nim nienawiści i zła i otwarcia się na zbawiającą miłość.