|

882.Od poczęcia człowiek

Dr Bernard Nathanson dał się poznać jako aktywny działacz na rzecz aborcji. Był współzałożycielem w roku 1968 „National Abortion Righs Action League”, organizacji, która miał doprowadzić do legalizacji aborcji w USA. Gdy to stało się faktem w roku 1970 w stanie Nowy Jork, został dyrektorem największej kliniki aborcyjnej na świecie. Pisząc o swej działalności w NARAL przytacza metody, jakie stosowała ta organizacja, aby zjednać opinię publiczną na rzecz aborcji. Starano się przekonać media, że akceptacja aborcji jest znakiem oświeconego liberalizmu. Aby przekonać ludzi do aborcji, fabrykowano różnego rodzaju kłamstwa np. podawano, że w USA na wskutek nielegalnych aborcji umiera 10 tys. kobiet rocznie. Podawano, że w ciągu roku dokonuje się w USA ponad milion aborcji, a rzeczywistości dokonywano około 100 tys. Atak skierowano także na Kościół katolicki, który aktywnie przeciwstawiał się aborcji. Wyśmiewano „wsteczną” naukę Kościoła, jak i też starano się w oczach opinii publicznej dyskredytować hierarchię kościoła. Ważnym elementem propagandy aborcyjne było zatajanie najnowszych wyników badań naukowych odnośnie poczętego życia.

  Przełomowym momentem w życiu Dr Nathansona było rok 1973. Został wtedy ordynatorem wydziału położniczego w szpitalu św. Łukasza w Nowym Jorku. Po raz pierwszy zastosowano tam ultrasonograf, dzięki któremu można było badać i obserwować nienarodzone dziecko w łonie matki. Ultrasonograf otworzył przed Nathansonem nowy nieznany świat. Wspomina: „Pierw­szy raz mogliśmy naprawdę zobaczyć ludzki płód – mierzyć go, obserwować, przyglądać mu się, a także związać się z nim i pokochać go. Pokazywane na USG obrazy płodu robią niewiarygod­nie silne wrażenie na oglądającym. Dzięki USG mogliśmy nie tylko przekonać się, że płód jest normalnie funkcjonującym organizmem, ale tak­że wykonać pomiary jego funkcji życiowych, ważyć go i określać jego wiek, widzieć jak przełyka i oddaje mocz, widzieć go w stanie uśpienia i przebu­dzenia, a także obserwować, jak poru­sza się nie mniej celowo niż noworo­dek”.

Od tego momentu Nathanson stał się przeciwnikiem aborcji. Obecnie pisze, podróżuje, udziela wywiadów, wygłasza odczyty. A czyni to wszystko, aby powiedzieć światu, że od chwili poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem, a nie jakąś bezkształtną masą, i że życie jest święte.

To doświadczenie było jak dotknięcie Boga, które otwierało Dr Nathansona na inny świat, o którym mówi wydarzenie z 9 grudnia 1996 r. Tego dnia Dr Na­thanson w katedrze św. Patryka na Manhattanie, z rąk kardynała Johna J. O’Connora przyjął chrzest.