|

878.Dojrzeć w biednym Chrystusa

Matka Teresa z Kalkuty miała zwyczaj posyłania kandydatek do zakonu, w pierwszym dniu ich pobytu w klasztorze do domu dla umierających. Pewnego dnia zgłosiła się do Matki Teresy młoda dziewczyna, z prośbą o przyjęcie do wspólnoty. Matka Teresa powiedziała wtedy do niej: „Czy widziałaś, z jaką miłością i troską kapłan dotyka Jezusa podczas Mszy św. Teraz idź do domu umierających i rób to samo, ponieważ jest to ten sam Jezus, którego możesz znaleźć w przygniecionym cierpieniem ciele biednego. Po trzech godzinach nowoprzybyła kandydatka do zakonu wróciła i z uśmiechem na twarzy i powiedziała: „Matko, dotykałam ciała Chrystusa przez trzy godziny”. „Jak to robiłaś?- zapytała Matka Teresa. „Kiedy przybyłam tam, przyniesiono człowieka, który wpadł do studzienki kanalizacyjnej i minęło wiele czasu nim go stamtąd wyciągnięto. Pokryty był ściekami i miał wiele ran. Umyłam go i zabandażowałam rany. Kiedy to robiłam, wiedziałam, że dotykam ciała Chrystusa”- powiedziała kandydatka do zakonu. Aby pełniej zrozumieć ten związek warto jeszcze zacytować inne słowa Matki Teresy: „W Eucharystii przyjmuję pokarm duchowy, który podtrzymuje mnie w codziennym utrudzeniu. Bez tego nie wytrwałabym ani jednego dnia, ani jednej godziny.