|

847.Niewdzięczność 

Ralph Peters w artykule „Nasz zapomniany sprzymierzeniec” w amerykańskim dzienniku „New York Post” (grudzień 2003 r.) pisze: „Mimo poparcia, jakiego Polska udzieliła Stanom Zjednoczonym w wojnie z Irakiem, Waszyngton traktuje ją bez należnego jej uznania. Przypominając historyczne bohaterstwo Polaków i cynizm zachodnich potęg, Ralph Peters dochodzi do wniosku, że historia się powtarza”. 

„Dzięki Janowi Sobieskiemu potęga turecka legła w gruzach a Europa obroniona została przed islamem” – pisze komentator „New York Post”.

„Mimo rozbiorów i tragicznych losów Polski, na które patrzył cały świat, Polacy nigdy się nie poddali. Zawsze walczyli o wolność i demokrację na wszystkich kontynentach. Wysłanie polskich wojsk do Iraku to, zdaniem autora artykułu, kolejny przykład bohaterstwa Polaków” – dodaje Ralph Peters.

Amerykański dziennikarz zastanawia się, co Polska otrzyma w zamian za poparcie Stanów Zjednoczonych. Ralph Peters dodaje, że Polska prosiła tylko o 47 milionów dolarów i nie dostała nic. Natomiast Turcy, którzy wycofali się z udziału w irackim konflikcie, dostaną ponad 2 miliardy dolarów, podobnie Pakistan i Jemen.

„Polacy dali Waszyngtonowi dowód przyjaźni i powinniśmy traktować ich z szacunkiem” – pisze Ralph Peters w dzienniku ” New York Post”.