|

836.Wiara w anioły

Jung twierdził, że w człowieku rozlega się wprawdzie głos anioła, lecz samego anioła nie ma, jest on tylko projekcją naszej podświadomości. Epigoni szwajcarskiego psycho­loga twierdzili potem, że w anioły wierzą co najwyżej dzieci i starcy, zwłaszcza bied­ni i niewykształceni, czyli tacy, którzy naj­częściej marzą o wsparciu z niebios. Nie potwierdzają tego badania amerykańskie­go Scripps Howard News Service. Wynika z nich, że w USA w anioły wierzy 80 proc. osób z wyższym wykształceniem i 64 proc. zarabiających więcej niż 80 tys. dolarów rocznie, czyli przedstawiciele tzw. wyższej klasy średniej. Badania teologa Emmy Hearthcote z Uniwersytetu w Birmingham dowodzą, że w grupie tych, którym anio­ły objawiają się najczęściej, są osoby w wie­ku 36-55 lat („Wprost”  31 grudnia 2003 r.).