|

820. Rzeka życia

Modlitwę prośby, która przytacza ks. Flor McCarthy w jednym ze swoich kazań:

„Życie możemy porównać z rzeką.

W swej podróży zdąża ona ku morzu.

Rzeka nie zawsze może wybrać najkrótszą drogę,

czasami skręca i zawraca,

zatrzymuje się na chwilę to tu to tam

jednak w swym biegu nigdy nie zatrzymuje się całkowicie.

I pomimo tych wszystkich przeszkód,

pomimo licznych zawirowań,

tak szybko rzeka życia biegnie do morza.

Panie, delikatną ręką prowadź nas,

a wtedy pomimo zwątpień, przeszkód i niebezpieczeństw,

możemy zachować bieg rzeki naszego życia

wpadającej do Twojego królestwa”.