|

810. Najwspanialszy dom

Pewnego razu król odwiedził bardzo ubogą rodzinę. W czasie tej wizyty zapytał małe dziecko: „Czy chcesz zobaczyć mój pałac? Jest to najwspanialszy dom w całym królestwie”. Dziecko odpowiedziało: „Kiedy Wasza Wysokość jest w moim domu, wtedy mój dom jest najwspanialszy w królestwie”.

Parafrazując to zdarzenie można powiedzieć, że Jezus przez Eucharystię w niepowtarzalny sposób bierze w posiadanie nasze serce, a wtedy staje się ono najpiękniejszym miejscem na świecie.