|

801.Ocalająca miłość

Elie Wiesel, pisząc o swoich oświęcimskich przejściach zauważa, że hitlerowcy za wszelką cenę chcieli doprowadzić do tego, aby więźniowie zapomnieli o swoich przyjaciołach, bliskich , krewnych a myśleli tylko o sobie, o zaspokojeniu tylko swoich potrzeb, nawet kosztem bliźniego. Sugerowali, że to umożliwi przetrwanie więźniom. W rzeczywistości było inaczej. Ci którzy żyli tylko dla siebie mieli mniejsze szanse przeżycia niż ci, którzy troszczyli się o innych.