|

800.Lęk przed śmiercią

W roku 1974 robotnicy przypadkowo odkryli w Chinach w dolinie Żółtej Rzeki bezcennej wartości naturalnej wielkości postać wojownika na  rydwanie zaprzęgniętym w dwa konie. Badania wykazały, że to znalezisko liczy ponad  2 tys. lat. W toku dalszych prac wykopaliskowych odkryto około 6 tys. podobnych figur. Była to cała armia, którą cesarz Chin kazał wyrzeźbić i pochować razem z nim. Cesarz był znany z lęku przed śmiercią. Armia rzeźbionych figur miała go bronić po śmierci przed wrogami. W martwych rzeźbach szukał wsparcia i otuchy po śmierci.

Nadzieje chrześcijan kierują się ku zmartwychwstałemu Chrystusowi.