|

798. Spróbować jeszcze raz

Pisarz A. J. Cronina wspomina, że był bliski zrezygnowania z kariery pisarskiej zanim zaczął pisać. W połowie swojej pierwszej książki „Hatter’s Castle”, która później została przetłumaczona na 19 języków przerwał pisanie i niedokończony rękopis rzucił do pojemnika na popiół. Następnie wyszedł spacer. Szedł w strugach ulewnego deszczu. Nie uszedł daleko, gdy zobaczył rolnika, który mimo deszczu niestrudzenie kopał ziemię. Obraz rolnika pracującego samotnie w strugach deszczu zainspirował pisarza do wyciągnięcia rękopisu z kosza i dokończenia swojej książki. Gdy Cronin został sławnym pisarzem z wielką wdzięcznością wspominał rolnika, który zainspirował go, aby spróbował jeszcze raz.

Do uczniów zmęczonych nocnym połowem Chrystus mówi, aby zarzucili sieci jeszcze raz. Usłuchali. A połów był obfity. Te słowa Chrystus kieruje także do nas.