|

795.Powstanie bokserów

W Chinach w latach 1899-1901 wybuchło tzw. powstanie bokserów. Było ono skierowane głównie przeciw obcokrajowcom i chrześcijanom. W czasie tego powstania zginęło 5 biskupów, 39 misjonarzy i misjonarek oraz około 30 tysięcy chrześcijan. Pewnego razu powstańcy otoczyli szkołę misyjną. Zablokowali wszystkie drzwi z wyjątkiem jednych, w których na ziemi położyli krzyż. Każdy, kto podeptał krzyż odchodził wolny. Zaś ci, którzy omijali go byli na miejscu zabijani. Pierwszych siedmiu uczniów podeptało krzyż i odeszło wolnymi. Ósma była młoda dziewczyna. Klęknęła przed krzyżem, ucałowała go i następnie z wielkim szacunkiem przeszła obok krzyża. Została natychmiast rozstrzelana. Następni w liczbie ponad stu poszli za jej przykładem. Wszyscy zginęli. Z miłości do Chrystusa przyjęli cierpienie, który przemienił je w zmartwychwstanie i chwałę.