|

778.Sens cierpienia

Św. Edyta Stein, wybitny filozof, pokonując ciemności ateizmu odnalazła w Chrystusie największą miłość swojego życia, a przyniosło z kolei zrozumienie cierpienia, o którym pisze: „Natura ludzka, którą Chrystus przy­jął, dała Mu możność cierpienia i śmierci. Natura Boska, którą posiadał odwiecznie, nadała temu cierpieniu i śmierci wartość nieskończoną i moc odkupieńczą. Męka i śmierć Chrystusa powtarzają się w Jego Ciele Mistycznym i jego członkach. Każdy człowiek musi cierpieć i umierać, lecz

jeśli jest żywym członkiem Mistyczne­go Ciała, jego cierpienie i śmierć nabie­rają odkupieńczej mocy dzięki Boskości Tego, który jest jego głową. Oto istotny powód, dla którego każdy święty tak pra­gnął cierpienia”.