762.Papieski posiew Ewangelii

O 300 milionów wzrosła liczba katolików na świecie za pontyfikatu Jana Pawła II. Dane te zawiera przygotowywany w Watykanie nowy rocznik statystyczny. W 2001 roku na świecie było miliard 60 milionów katolików.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba katolików w Europie wzrosła o ponad 5 procent. Największy wzrost – sięgający prawie 150 procent – odnotowano w Afryce. Znaczny był on też w Azji, Ameryce i Oceanii. Najwięcej katolików – 528 milionów, czyli połowa ich ogólnej liczby, mieszka w obu Amerykach, z czego 460 milionów w Ameryce Łacińskiej.

W Polsce, podobnie jak w Hiszpanii, liczba katolików wynosi około 37 milionów. Kościelny rocznik statystyczny odnotowuje również inny znaczący fakt: wzrost liczby powołań kapłańskich, a więc odwrócenie tendencji spadkowej, notowanej w dwudziestoletnim okresie po Soborze Watykańskim II. Informuje również, że w Kościele katolickim jest ponad cztery i pół tysiąca biskupów, ponad 405 tysięcy księży diecezjalnych i zakonnych oraz prawie 800 tysięcy sióstr zakonnych. (KAI, 14 VI 2003 r.).