Aby mądrzej żyć

Aby mądrzej żyć

Myśli – zdarzenia – przypowieści – przykłady


Autor:
Ilość stron:
Druk:
Rok wydania:
Ks. Ryszard Koper
280
wds.pl
2001