|

749.Oddać życie

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Można wymieniać miliony chrześcijan, którzy dorastali do miary tego wezwania Chrystusa. Należą do nich Siostry Rodziny Maryi, które w czasie okupacji, z narażeniem własnego życia uratowały ponad 500 żydowskich dzieci z getta warszawskiego, a także Siostry Szarytki z Powązek, które zostały w roku 1941 oblane przez Niemców benzyną i żywcem spalone za ukrywanie żydowskich dzieci. Należy do nich także Irena Sendlerowa, przebywająca obecnie w warszawskim domu prowadzonym przez zakonników bonifratrów. W czasie okupacji, narażając własne życie uratowała z getta warszawskiego ponad 2,5 tysiąca dzieci żydowskich. Za tę działalność została aresztowana i osadzona na Pawiaku. Po trzech miesiącach koszmaru więziennego, w lutym 1944 r. usłyszała od Niemców: „Jutro będziesz rozstrzelana”. W drodze na egzekucję została uratowana przez partyzantów.