|

748.Spotkać Chrystusa

Ks. Joseph Donders tak pisze o swojej przyjaźni z Bogiem: „Pochodzę z wielodzietnej rodziny. Jestem pewien, że moja matka kocha mnie podobnie jak mój ojciec, moje siostry i moi bracia. Nie byliśmy bogaci, wystarczało nam tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Znaczną część naszego budżetu pochłaniały opłaty za szkołę. Ojciec pracował cały dzień, podobnie matka. Nie mieli zbyt wiele czasu na rozmowy ze sobą, byli zajęci pracą. Zaakceptowałem swoją sytuację, jak i też swój wygląd, chociaż, gdy patrzyłem w lustro do końca nie byłem zadowolony z tego co widziałem. Obraz był zbyt szary i płaski. Wszystko odmieniło, gdy spotkałem Chrystusa. Widziałem, jak patrzył na mnie i byłem ciekawy, co myśli o mnie. A On powiedział: ‘Wyglądasz wspaniale.’ Po czym dodał: ‘Czy mógłbym być twoim przyjacielem?’ Znaczysz dla Mnie bardzo wiele. Zawsze myślę o tobie. Spojrzałem wtedy na siebie innymi oczyma. Wszystko dookoła, słońce i księżyc, kwiaty i ptaki, woda i powietrze nabrały niezwykłych kolorów radości. Byłem kochany i sam kochałem. Mogłem tańczyć z radości dzień i noc” (Pastoral Life, maj 2003 r.).