|

705. Nie rozumiem

Czesław Miłosz w poemacie Ksiądz Seweryn pisze:

Nie rozumiem, dlaczego tak być musiało,
Żeby syn Boga umierał na krzyżu?
Nie odpowiedział nikt na to pytanie.
Jakże to mogę wytłumaczyć Kasi?
Gdzieś wyczytała, że Majestat Stwórcy
Doznał zniewagi, która żąda krwi.
Jak to? W złocistych szatach i koronie
Spoza obłoku przyglądał się kaźni?
Mówię jej: Tajemnica Odkupienia.
A Kasia, że nie życzy sobie być zbawiona
Za cenę tortur człowieka niewinnego”

W krzyżu Chrystusa miłość jest najważniejsza, ona przemienia w jasność nawet najgłębsze mroki cierpienia.