|

675.Gwiazda solidarności

W czasie okupacji hitlerowskiej w Dani, Hitler nakazał królowi Danii wydanie dekretu, aby wszyscy Żydzi zamieszkujący kraj, celem identyfikacji nosili opaski z żółtą gwiazdą Dawida. Król wiedział dobrze, że ta identyfikacja ułatwi hitlerowcom schwytanie i posłanie do obozów zagłady Żydów. Dla króla było także niebezpieczne nie usłuchanie rozkazu Hitlera. A zatem kiedy wydał ten dekret sam włożył opaskę z gwiazdą Dawida, mimo ze nie był Żydem. W następnych dniach prawie wszyscy Duńczycy włożyli te opaski, nie zależnie od tego czy byli Żydami czy też nie. W rezultacie tej solidarności wielu Żydów uratowało swoje życie.

Chrystus przez chrzest w Jordanie ukazał solidarność z ludzką słabością, aby zbawić i ocalić człowieka.