|

646. Dostrzec w człowieku iskrę Boga

„Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać- znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w tym iskrę Boga” (Tomasz Merton).