|

628. Powroty do domu

Setki protestantów różnych nurtów przeszło w ostatnim dziesięcioleciu na łono Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Wracają też do niego byli katolicy, którzy kiedyś odeszli z Kościoła. Niektórzy komentatorzy określają to zjawisko mianem „Syndromu syna marnotrawnego”. Aby ułatwić byłym pastorom ten krok i pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości, były protestant Marcus Grodi powołał do życia organizację „Coming Home Network” (CHN).

Jednym z konwertytów jest Jeff Cavins, który – wychowany w rodzinie katolickiej – przeszedł w młodości na protestantyzm, a nawet został pastorem. Ale po 12 latach bycia w nowym Kościele uznał, że nie jest w stanie znaleźć w nim odpowiedzi na nurtujące go pytania i postanowił wrócić do katolicyzmu. Dramatyczne przeżycia, związane z poszukiwaniem prawdy i ponownym nawróceniem, opisał w książce „My Life on the Rock” (Moje życie na skale). Tytuł nawiązuje do prowadzonego przez byłego pastora cotygodniowego programu telewizyjnego „Life on the Rock”, który pomaga młodym katolikom stosować prawdy wiary w ich życiu codziennym. Zdaniem Cavinsa, trudno jest porzucić swój Kościół, ale jeszcze trudniej zdecydować się na powrót do niego. „Jednakże gdy już wrócisz, radość jest całkowita i nie do opisania. Patrzysz nowymi oczami i kochasz nowym sercem. Cieszysz się, bo wiesz, że jest to twój prawdziwy dom” – pisze w swej książce były pastor.

Równie ciekawy jest przypadek samego Marcusa Grodiego, który jako „młody gniewny” protestant i pastor przez wiele lat usiłował wykazać, że katolicyzm odszedł od prawdziwej wiary, jakiej pragnął Chrystus, a w końcu 10 lat temu przeszedł do Kościoła katolickiego. Obecnie pomaga innym protestantom odnaleźć drogę do katolicyzmu. „W ostatnich latach setki pastorów i świeckich wszelkich nurtów i tradycji religijnych okazują coraz większe zainteresowanie prawdami wiary katolickiej i zmieniają wyznanie” – powiedział watykańskiej agencji Zenit założyciel i dyrektor CHN.

W filmie telewizyjnym „How Firm A Foundation” (Jak umocnić fundamenty [wiary]) opowiada on o swym życiu i o walkach wewnętrznych, jakie toczą w swych sercach (a nieraz i z otoczeniem) protestanci, a zwłaszcza duchowni, zanim przejdą na katolicyzm.

„Synowie marnotrawni jak Grodi i Cavins, a także setki innych mężczyzn i kobiet, duchownych i świeckich, wnoszą do katolicyzmu nowy dynamizm i bogactwo, co zaczęło już przynosić cudowne owoce duchowe” – napisał o książce Cavinsa jej wydawca, szef oficyny „Ascension Press” Matthew Pinto (KAI, 27-06-02).