|

624. Kwalifikacje na apostołów

Apostołowie skutecznie głoszą Ewangelię nie dzięki własnym zdolnościom, ale mocy bożej. Zapewne nie zakwalifikowaliby się na najwyższe „stanowiska” w Kościele, gdyby ich przebadała współczesna komisja weryfikacyjna. Ks. McCarthy w jednym ze swoich kazań próbuje sobie wyobrazić, jaki byłby wynik tych badań

„Szanowny Panie!

Dziękujemy za zaufanie w sprawie doboru kandydatów na 12 najwyższych stanowisk w nowej organizacji. Zostali oni poddani testom, których wyniki przeanalizowały komputery. Wszyscy spotkali się osobiście z psychologiem, który ocenił ich przydatność do objęcia wyższych funkcji w organizacji. Radziłbym bardzo dokładnie przeanalizować wyniki badań, zanim powierzy im Pan odpowiednie urzędy.

Według opinii naszej komisji, wybrani przez Pana ludzie na najwyższe stanowiska mają nieodpowiednie pochodzenie, są bez wykształcenia, nie mają zmysłu działania w zespole. Zauważyliśmy, że rywalizują ze sobą i są zazdrośni. Dlatego zalecamy dalsze poszukiwania osób bardziej odpowiednich na te stanowiska.

Szymon Piotr jest niestabilny uczuciowo, daje się ponieść emocjom. Bezwzględnie nie może być on głową organizacji. Andrzej nie ma także predyspozycji na lidera. Dwaj bracia Jakub i Jan są porywczy, a ponadto przedkładają własne interesy nad lojalność wobec wspólnoty. Tomasz często wątpi, to stawia pod znakiem zapytania jego morale. Mateusz mógłby sprostać zadaniu, ale jego celnicza przeszłość będzie rzucać zły cień na organizację. Jakub syn Alfeusza i Tadeusz są nieodpowiednimi kandydatami ze względu na radykalne poglądy. Jest jednak jeden kandydat, który naszym zdaniem może skutecznie pokierować nową organizacją. Potrafi wykorzystać każdą sytuację, wie jak przypodobać się ludziom, ma głowę do interesów, utrzymuje kontakty z ludźmi władzy. Jest ambitny, odpowiedzialny, wie czego chce. Tym mężczyzną jest Judasz Iskariota. Rekomendujemy tego mężczyznę na najwyższe stanowisko założonej przez Pana organizacji.  Życzę sukcesów w nowym przedsięwzięciu.

Z wyrazami szacunku

Jordan, Szef Komisji Kwalifikacyjnej”