|

619.Teraz Bogu lepiej wychodzi

Mała dziewczynka siedzi na kolanach dziadka, który opowiada jej biblijną historię o stworzeniu świata. Dociekliwa dziewczynka pyta: „A czy ciebie też stworzył Pan Bóg?” „Oczywiście, Pan Bóg stworzył wszystko”- odpowiada dziadek. „Mnie też stworzył Pan Bóg?”- docieka dziewczynka. „Tak, ciebie także stworzył Pan Bóg, tylko o wiele później, aniżeli mnie”- pada odpowiedź. Dziewczynka, dotykając ręką swojej gładkiej buzi z uwagą patrzy na twarz dziadka pooraną zmarszczkami i dodaje: „Teraz Panu Bogu lepiej wychodzi stwarzanie”.

Poważna konkluzja małej dziewczynki w życiu dorosłych przybiera nieraz formę trochę żartobliwego powiedzenia: „Panu Bogu wszystko się udało z wyjątkiem starości’. Ale zarówno jedno, jak i drugie stwierdzenie rozmija się z prawdą. Starość jest szansą dla człowieka, by zwrócił on uwagę na sprawy najważniejsze, odkrywał piękno duchowe, wykuwane nieraz przez cierpienie i tym sposobem przygotował się na spotkanie ze swoim Stwórcą.