|

612. Nie ma między nami uczucia

Mężczyzna mówi do psychologa: „Między żoną a mną nie ma już uczucia, jakie towarzyszyło nam po ślubie. Sądzę, że jej nie kocham. Ona także nie kocha mnie. Co powinienem robić?” Psycholog zapytał: „To znaczy, że nie ma już między wami uczucia miłości?” „Nie, nie ma. Ale mamy troje dzieci i jestem zatroskany o ich los. Co powinienem zrobić?” – pyta mężczyzna. „Kochaj ją”- odpowiada psycholog. „Ale mówiłem panu, że nie ma między nami uczucia”.  „Kochaj ją”- powtarza psycholog. „Pan mnie chyba nie zrozumiał, mówiłem przecież, że nie ma między nami uczucia miłości”. Psycholog odpowiada: „A zatem kochaj ją. Jeśli nie ma uczucia miłości, to jest dobry powód, aby ją kochać”. „Ale jak mogę kochać, gdy nie ma uczucia miłości”- oponuje mężczyzna. „Mój drogi, miłość jest to wyraz składający się z sześciu liter. Uczucie miłości jest owocem słowa miłość. A zatem kochaj ją. Służ jej. Poświęcaj się dla niej. Słuchaj jej. Szanuj, akceptuj. Czy jesteś gotowy to uczynić?”- pyta psycholog.

Podobne pytanie rodzi się gdy myślimy o miłości do Chrystus. Zachowywanie bożych przykazań jest drogą miłości Boga.