|

602. Gotowi cierpieć

Ewangelia głosi cywilizację miłości i życia. Broni człowieka niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań. Przykładem tego jest postawa franciszkanów w Betlejem. Aby nie dopuścić do rozlewu krwi, zakonnicy postanowili zostać z Palestyńczykami, którzy uciekając przed pościgiem żołnierzy izraelskich skryli się Bazylice Narodzenia. W związku z zaistniałą sytuacją, przełożony generalny zakonu franciszkanów, ojciec Giacomo Bini oświadczył: „Franciszkanie, którzy w czasie II wojny światowej ukryli i uratowali w swych klasztorach przed zagładą z rąk nazistów tysiące Żydów, teraz gotowi są oddać swe habity Palestyńczykom znajdującym się w bazylice, aby uchronić ich przed ewentualnymi izraelskimi represjami”.