|

594. Moc krzyża

Anthony Padovano w książce, “Kim jest Chrystus” pisze:

„Cierpienie krzyża nic nie znaczy w sobie samym

 swym znaczeniem sięga ono wyżej.

Chrystus nie cierpiał, dlatego, że cierpienie ma wartość samą w sobie

ale dlatego, że bezinteresowna miłość wymaga nieraz cierpienia.

Jesteśmy zbawieni

nie przez fizyczną śmierć Chrystusa

lecz bezgraniczną miłość

dla której śmierć

nie jest za wysoką ceną”.

Moc tajemnicy krzyża kryje się w tajemnicy bezgranicznej miłości